פסיכולוגיה קוגניטיבית א-דואלית ע"פ מודל חמשת השורשים – 19/10/2018