סרטוני בודהיזם

לחלק מהסרטונים יש סרטוני המשך באתר המארח.
ניתן להיכנס ולהמשיך לראות את הסרטונים הקשורים

שלמה בזם
שלושת מאפייני המציאות

איתמר בשן
"אם תפגוש את מארה בדרך - ברך אותו"

תור גונן ואיתמר בשן
"יורש יחיד: קארמה כחוק טבע שאינו גזירת גורל" - חלק 1

תור גונן ואיתמר בשן
"יורש יחיד: קארמה כחוק טבע שאינו גזירת גורל" - חלק 2

Shamata Retreat - Glen Svenson p1/26 - Meditation

Discovering Buddhism - Module 10 - Day 1 - Part 1

Robina Courtin: a Bird Needs Two Wings - Part 1