סדנה מעשית לפיתוח סבלנות והתמודדות עם כעס – 21-22/09/18