מארחים

מארחים את קהילות הבודהיזם

אנו מהווים בית לכל זרמי הבודהיזם השונים העושים שימוש במקום לצורך שעורים תרגולים ופעילות משותפת.
אלו הן הקבוצות השונות הפועלות במקום:

ידידי הדהרמה
בודהיזם בישראל
מכון מודע
FPMT ישראל
Pointing out way - Dr. Daniel Brown
חכמת ההזדקנות

לפרטים נוספים אנא היכנסו לאתר הקבוצה.