ארועים מיוחדים

אנו מארחים באופן רציף מורים ומרצים מחו”ל ומהארץ. ההרצאות וימי הלימוד נערכים בשיתוף  עם הארגונים השונים המארחים אותם.